Leven in Vertrouwen

Rust en vertrouwen creëert gezondheid en geluk


Bionomie

Een samenwerkingsverband tussen mens en dierOp 9 februari ben ik samen met mijn dochter Inger de v.o.f. Bionomie begonnen.

Bionomie betekent:

  1. Levensgewoonte van dieren en planten
  2. Leer van de wetmatigheid van het leven
  3. Milieuleer  

Ik voel me vooral verbonden met de 2e definitie: de leer van de wetmatigheden van het leven. Dat is waar Leven in Vertrouwen en de biologische natuurwetten voor staan.


Inger's droom is: een eigen paardenbedrijf in de discipline dressuur. Zij werkt meer met de 1e definitie: de levensgewoonten van dieren (en planten).

Zij heeft de afgelopen jaren leren leven volgens de biologische natuurwetten en handelt op basis daarvan, zowel wat betreft zichzelf als wat betreft haar dieren: de paarden.


Ik ben zelf ook vanaf mijn jeugd met paarden bezig geweest en toen we met ons gezin in 1998 terug kwamen uit Bolivia hebben we 4 jaar een paardenbedrijf gehad. We misten toen de kennis en de kunde om daar een succes van te maken. Ik heb echter van die jaren genoten en heb altijd gewenst nog een keer op de goede manier iets met paarden op te kunnen zetten.

Ik begrijp de passie van Inger heel goed en ben graag actief betrokken bij haar bedrijf. Inger heeft inmiddels de kennis en kunde vergaard die wij toen misten: ze is een kundig dressuuramazone, ze kan goed jonge paarden africhten en opleiden en is een uitstekende dressuurinstructrice.


Hoewel we beiden geheel andere dingen doen, zijn er vele raakvlakken: de theorie die ik uitdraag, leeft zij in de praktijk en elke dag leren we samen van onze dieren: de paarden, de honden en de katten.

Het is een prachtige wisselwerking, omdat de biologische natuurwetten zich bij de dieren in hun pure vorm laten zien.

Wat meer informatie over onze dieren kan je vinden op de pagina Bionomie