Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Workshop  Video's

Van al mijn workshops zal ik de theorie op video zetten. Elke workshop is zeer interactief en er wordt heel veel geleerd van elkaars vragen, ervaringen en de erg verhelderende discussies.
Dat wordt uiteraard gemist in een video. Daarom zal ik voor elk deel Q&A webinars doen, waarin iedereen die dat deel heeft doorgenomen, vragen kan stellen, ervaringen kan delen en nadere uitleg kan krijgen.
Op deze manier hoop ik een goed digitaal alternatief te kunnen bieden, met voldoende interactie, discussie en uitwisseling van ervaringen. 

Doordat de workshop in gedeelten wordt aangeboden, kan men kiezen of men 1, meerdere of alle delen wil kopen. Door deze extra mogelijkheid zal de BN voor veel meer mensen toegankelijk worden en dat zal de bekendheid van de BN bevorderen, wat zeker in deze periode van groot belang is. 

Allereerst zal ik de eerste 3 dagen van de basisworkshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" in gedeelten van ongeveer een uur op video zetten. In totaal verwacht ik dat het 10 tot 12 gedeelten zullen worden: elk dagdeel bestaat uit 2 video's.
Voor de praktijkdagen moeten we fysiek bij elkaar komen, die kunnen niet via video gegeven worden.Wat is je Lichaam?

De BN gaat over wel lichaam, hoe dat functioneert en hoe het reageert op je perceptie over een situatie.
We denken er nauwelijks over na wat het lichaam precies is, het is helemaal vanzelfsprekend dat het precies doet wat je het opdraagt: een glas pakken, eten, verteren, horen en zien, reageren, etc. 

In de onderstaande video wil ik je na laten denken over het wonder dat "je lichaam" wordt genoemd en waar we van uit gaan dat het normaal is als het alles doet wat we ervan verwachten. 
Totdat we ziek worden, dan "laat je lichaam je ineens in de steek"...

Het dient ter inleiding van de basisworkshop en zit ook bij deel 1.

Inhoud van de workshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam"

Korte beschrijving van de inhoud van de verschillende dagen en van elk video-deel. 
Elders op deze site vind je een uitgebreide beschrijving.


Dag 1: Het Omdenken

 • Deel 1: Het omdenken op fysiek niveau. 
  Gedetailleerde bespreking van het Hamers Kompas, dat het verloop van de natuurlijke biologische programma's beschrijft, die ontstaan door stress of schokkende situaties.
  Realisatie van de implicaties ervan voor je denken, je handelen, je acties en reacties bij ziekten, klachten, symptomen en diagnoses.
  Hierin volgen we de leerweg van Dr. Hamer, die naar aanleiding van zijn eigen kankerproces de 5 Biologische Natuurwetten ontdekte en naar buiten bracht. 
  Hoewel Dr. Hamer de BN door kanker heeft ontdekt en deze inleiding dit ook als voorbeeld neemt, geldt hetzelfde principe voor elke ziekte, zoals ook het Corna Virus, dat aan het einde wordt besproken. Hierbij wordt duidelijk dat angst voor het virus ongegrond is. 
 • Deel 2: de hogere boodschap van het Hamers Kompas. 
  Het schema van het Hamers Kompas kan op vele niveau's herkend worden. Zo is het ook het mechanisme van creatie en manifestatie, dat blijkt ook uit de fysieke processen. Het lichaam functioneert analoog aan het leven.
  Maar het laat ook zien hoe je met stress om kunt gaan, hoe je de angst-reactie van je lichaam kunt verminderen en hoe je met symptomen van ziekte om kunt gaan. 
  Het Hamers Kompas is het mechanisme van het Leven. 
 • Deel 3: Het algemene natuurlijke biologische programma op fysiek niveau.
  We gaan terug naar het lichaam en bespreken in detail de algemene kenmerken van de biologische programma's en al haar implicaties. Ook veel ervaringen met kleine dingen: hoe er op een andere manier mee om te gaan en de resultaten daarvan. 
  De eerste oefening: zelf werken met het geleerde, zodat je er nog eens op een andere manier mee bezig bent.
 • Deel 4: Structuur van de BN en het programma van de longen
  Begin van de bespreking van een groot aantal biologische programma's aan de hand van de kiembladen, te beginnen bij de hersenstam. Dit is het begin van de evolutionaire reis en de logica achter de BN.
  Aan de hand van het programma van de longen bespreken we wat we te weten moeten komen om te bepalen wat er precies aan de hand is, het belang van het achterhalen van de fase van het Hamers Kompas en wat er moet gebeuren in de verschillende fasen. 
  Daarmee wordt ook duidelijk dat de BN weliswaar een prachtige kennis is, maar dat het in de praktijk toepassen daarvan het moeilijkste is wat er is.  


Dag 2: Het Endoderm en het Oud Mesoderm 

 • Deel 5: Het bestaansconflict met al haar implicaties.
  Dit is het laatste stuk van het totale omdenken en het meest essentiële programma van de BN, dat ALTIJD gaat lopen en een combinatie vormt met andere programma's die er al zijn. 
  Bespreking van "Het Syndroom" met al haar implicaties. 
 • Deel 6: Bespreking van de belangrijkste programma's van het Endoderm
  De spijsvertering en programma's in het belang van de overleving van de soort. Vele programma's hebben we allemaal meegemaakt of bij anderen gezien.
  Dit deel maakt dat de BN concreet en herkenbaar. 
 • Deel 7: De middenhersenen
  De middenhersenen zijn een andere deel van de hersenstam, die de gladde spieren van het lichaam aansturen. Dit is de eerste sprong in de evolutie en heeft te maken met de stap naar van eencelligen naar meercellige wezens.
  Oefeningen om de werking van de BN beter te gaan begrijpen en te leren welke vragen er gesteld dienen te worden om te achterhalen wat er aan de hand is. Dit is een voortzetting van wat we gedaan hebben bij de longen en is een anamnese op basis van de BN. 
 • Deel 8: Het Oud Mesoderm 
  Een tweede sprong in de evolutie: meercellige wezens worden een gevaar voor elkaar en er is bescherming nodig. Elke sprong in de evolutie brengt de noodzaak van nieuwe functies met zich mee en deze worden neergezet in de stof middels een extra kiemblad of gedeelte daarvan.
  Het belang van de moeder-kind-kant en sociale kant of partnerkant en de bespreking van een aantal programma's, waaronder de borstklieren. 


Dag 3: Het Nieuw Mesoderm en het Ectoderm
 • Deel 9: De eigenwaarde-groep
  Er is weer een sprong in de evolutie, die nodig is om op het land te kunnen leven: er ontstaan botten, pezen, spieren en gewrichten om voort te kunnen bewegen in de ijle lucht. 
  Deze groep is een uitzondering en dit kiemblad is de voorbereiding op het ontstaan van de mens. Deze conflicten komen oom met name voor bij de mensen en kunnen ook alleen door de mensen overwonnen worden. Het laat ons zien dat we een creatief vermogen hebben en het is nodig om dit creatieve vermogen te gebruiken om dit programma met succes te doorlopen. 
  Dit is een ongelooflijk interessant en belangrijk kiemblad, het is het proces van transformatie.
 • Deel 10: EWI Casussen en Oefeningen
  Bespreking van het proces van botkanker en dat van een botbreuk, de betekenis van locatie op het lichaam waar het zich manifesteert en een groot aantal oefeningen, die we in de Q&A in detail zullen bespreken. 
  Tenslotte worden de programma's van eierstokken en teelbal besproken. Organen hebben geen oordeel over zichzelf en je kunt dus ook niet spreken van een EWI voor de organen. Ze hebben andere thema's, maar de programma's volgen wel het algemene programma van dit kiemblad en zijn dus ook heel bijzonder: er wordt als het ware een nieuwe eierstok gecreëerd, de eierstokcyste, en ook de teelbal zal vergroot blijven. 
  Lees en luister ook naar het indrukwekkende verhaal van Thea.
 • Film + maya Kalender. Een aanvulling, een extra deel.
  Dit deel gaat niet echt over de biologische natuurwetten, maar laat een film zien die illustreert hoe inslagen op cellulair niveau worden verankerd en hoe deze later getriggerd kunnen worden en je gedrag en reactie kunnen bepalen en fysieke klachten kunnen veroorzaken. 
  Verder wordt de bewustzijnsevolutie van de TUN-kalender van de Maya's uitgewerkt. Deze laat zien dat er niets voor niets gebeurt, dat alles een reden heeft en dat de hele evolutie een voorbereiding was op het ontstaan van de mens. De mens is werkelijk geschapen in het even beeld van God, het universum, de kosmos. Niet op fysiek gebied, maar alleen de mens heeft het analytisch en creatief vermogen van het universum. 
  Hier komen lichaam via de BN, bewustwording en spiritualiteit samen.
  Dit is een extra deel, een 13e deel. Het is zo intensief en uitgebreid, dat ik het niet kan integreren met de andere delen. Het wordt een extra deel en zo bestaat de totale workshop van 3 dagen dus uit 13 delen. Dit deel is echter niet noodzakelijk in het kader van de BN. 
 • Deel 11: De Cortex, de rode groep
  Dit is het laatste kiemblad en gaat over het samenleven in kuddes, groepen, families, etc. het is weer een sprong in de evolutie: we gaan samenwerken en worden afhankelijk van elkaar. Scheidingen worden nu een probleem, omdat er veiligheid wordt verkregen via de groep. 
  Ook deze groep heeft 2 verlopen, die we beiden bespreken in dit deel. Hier komen een een aantal klachten aan de orde die bij de actieve fase horen. 
  Het is dus belangrijk om het algemene proces te kennen, maar elk individuele proces heeft ook weer haar eigen, individuele kenmerken, die handvatten geven voor het bepalen wat er precies speelt.
 • Deel 12: De praktijk, thema en fase opzoeken op de website
  In deze workshop hebben we alle programma's apart besproken, maar in de praktijk verlopen er altijd meerdere programma's. Ook bestaan organen uit meerdere kiembladen en kunnen er dus ook meerdere programma's in een orgaan verlopen. Dit wordt getoond aan de hand van de programma's van de nieren en de spieren.
  Werken met de website: aan de hand van de "praktijkoefeningen" achterhalen we het thema en fase van bepaalde klachten.

 


Verkrijgbare video's 

 • Deel 1: De weg van Dr. Hamer.                                               Code: VJL1
 • Deel 2: Hogere betekenis van het Hamers Kompas                 Code: VJL2
 • Deel 3: Het algemene programma op fysiek niveau                Code: VJL3
 • Deel 4: Structuur, evolutie en de longen                                  Code: VJL4
 • Deel 5: Het Bestaansconflict                                                    Code: VJL5
 • Deel 6: De Spijsvertering                                                         Code: VJL6
 • Deel 7: Gladde spieren en oefeningen                                      Code: VJL7
 • Deel 8: Het Oud-Mesoderm                                                      Code: VJL8
 • Deel 9: De Eigenwaarde-groep                                                 Code: VJL9
 • Deel 10: EWI casussen en oefeningen                                      Code: VJL10
 • Film + Maya Kalender, een aanvulling.                                    Code: VJLextra
 • Deel 11: de Cortex, de rode groep.                                            Code:VJL11
 • Deel 12: De praktijk, werken met de site                                  Code: VJL12
 • Kosten per deel: € 25,-


Je kunt dit eerste deel bestellen via onderstaand formulier. Graag het bedrag over maken en als de betaling binnen is, stuur ik je link van de video toe.

De betalingsgegevens worden zichtbaar zodra je het formulier hebt verstuurd.
Het kan even duren voordat je overmaking op mijn bankrekening zichtbaar is.
Wil je de video snel hebben, mail me dan even het betalingsbewijs.