Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Tweedaagse workshop "De Borsten"


Zeer belangrijk!

De Biologische Natuurwetten zijn een andere zienswijze, een andere denkwijze, waaruit ook andere handelingen kunnen voortvloeien.

Alles is bewustzijn, het bewustzijn manifesteert zich, jouw lichaam is de manifestatie van JOUW bewustzijn. Verander je bewustzijn door andere zienswijzen te integreren in je systeem. Daardoor ga je vanzelf, vanuit je eigen innerlijke overtuiging, vanuit je eigen innerlijk WETEN, anders handelen. Langzamerhand zal je jezelf dan anders gaan manifesteren.
Daar gaat ook deze workshop over: een ander zienswijze en deze integreren in je systeem. In hoeverre je dat lukt en hoe snel dat gaat, hangt helemaal van jezelf af.

De workshop is een kennisoverdracht en geen therapie of behandelmethode; het maakt je niet beter en als je een ernstige ziekte hebt, zorgt het er ook niet voor dat je het overleeft.
Het gaat over bewustwording en innerlijke groei.


Workshop De Borsten

Borstprogramma's zijn zeer veel voorkomend en genereren een grote hoeveelheid angst. 
Deze workshop heeft tot doel je meer inzicht te geven in de programma's, wanneer er geen reden is voor angst en waarop je attent moet zijn en eventueel (reguliere) hulp moet inroepen.  


Inhoud van de workshop

Korte beschrijving van de inhoud van de verschillende dagen en van elk video-deel.
Elke dag van de live workshop is ingedeeld in 4 delen bij de online workshop.
Hieronder zijn de dagen van de live workshop eveneens vermeld om de verbinding tussen de twee te verduidelijken.

Daar ik de delen nog niet heb ingesproken, zullen de onderstaande beschrijvingen nog kunnen veranderen. 

Dag 1: Theorie, de mogelijke thema's 

 • Deel 1: Inleiding
  Implicaties Hamers Kompas en de paradigma-verandering
 • Deel 2: Programma van de Borstklieren
  De functie van de borstklieren, het bio-logische programma, de mogelijkheden en de symptomen
 • Deel 3: Programma van de melkleidingen
  De functie van de melkleidingen, de symptomen in de actieve fase en de genezingsfase.
 • Deel 4: Vervolgconflicten
  De meest voorkomende vervolgconflicten en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Dag 2: Resterende theorie, casussen, oefeningen en praktijk

Van deze delen is geen video of handleiding beschikbaar en daarom zijn deze delen wat betreft de betaling ook geen onderdeel van de workshop. Ze kunnen vergeleken worden met de BN in de Paktijk.

 • Deel 5 en 6: Casussen
  Bespreking van een aantal casussen uit het boek "Brustkrebs" van Dr. Hamer. 
 • Deel 7 en 8: Elkaar ondersteunen
  Uitwisseling van ervaringen, leren van elkaar, vragen, discussie.Kosten 

€ 125,-  voor de eerste 4 delen. 
€ 10,- per deel voor de Q&A van deel 5 t/m 8. Dit is de prijs van losse Q&A's, zie ook de kostenQ&A's

Voor elk deel is er gelegenheid tot vragen stellen, een online Q&A (Questions & Answers). Voor de eerste 4 delen zijn deze bij de prijs inbegrepen.
Het schema van de Q&A's kan je vinden bij de Online workshops.Bestellingen

Bestellen kan via onderstaand formulier.