Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Cursus in wonderen

 

De “Cursus in Wonderen” is, net als de 9 brieven van Christus uit “Christus Keert Terug”, een gedachtegoed dat inzicht geeft in de zin van ons bestaan. Inzicht in de leringen van deze denkwijze relativeert het belang van de gebeurtenissen hier op aarde en geeft ons handvatten om angstgedachten te helpen loslaten. Deze angstgedachten liggen ten grondslag aan de emotionele schokken, die de oorzaak vormen van de ziekteprocessen, die door de biologische natuurwetten in detail worden beschreven. De “Cursus in Wonderen” geeft inzicht in de zin van het leven en geeft antwoord op vragen als:

  • Waartoe is het leven ontstaan?
  • Waarom ben ik op deze aarde?
  • Wat is mijn taak in het leven?
  • Waarom gebeuren er zoveel verschrikkelijke dingen momenteel?

 

De “Cursus” verklaart het ‘waarom’ van het ontstaan van het universum en het leven op aarde, de zin ervan, wat onze taak is en waarom de dingen hier gebeuren zoals ze gebeuren. Ze gebruikt hiervoor christelijke terminologie, die zonder uitleg verwarring kan zaaien, want gedurende de laatste 2000 jaar is de werkelijke betekenis van de begrippen, zoals Jezus die heeft bedoeld, veranderd en verdraaid.

 

Het boek "De Verdwijning van het Universum" van Gary Renard vormt een zeer goede inleiding in “De Cursus”. Op de site van Gary wordt “De Cursus” wel vergeleken met een blik en “De verdwijning van het Universum” met een opener. Voor mij heeft het inderdaad op die manier gewerkt en ik raad dit boek dan ook zeker aan voor iedereen, die interesse heeft in deze materie.

 

De belangrijkste boodschappen van “De Cursus” zijn:

  • Het universum is ontstaan vanuit de gedachte: “wat als er nu eens afscheiding zou bestaan, als ik individueel verder zou kunnen gaan, hoe zou dat zijn?” Deze gedachte lag ten grondslag aan de Big Bang, waarin tijd en ruimte werd gecreëerd. Iedereen ervaart de afscheiding in dit materiële leven: we zijn afgescheiden in tijd en in ruimte. Het opdoen van deze ervaring is het doel van ons leven. 

  • Het is niet GOD, die het universum heeft geschapen, maar wijzelf. Wij behoren tot het stukje van de denkgeest bij wie de bovengenoemde gedachte is ontstaan en hebben ons afgevraagd hoe het “afgescheiden zijn” aan zou voelen. Dit maken we iedere dag mee, het is de verhoring van ons gebed.

  • Er zijn slechts 2 emoties: liefde en angst. Liefde hoort bij de kosmos, angst bij de aarde. Angst is ontstaan bij onze keuze voor de dualiteit en onze indaling in de materie, toen we echt afgescheiden werden van het geheel. Angst is in de kosmos niet nodig, want daar zijn we deel van het AL, wat LIEFDE is.

  • De afscheiding is een illusie, het bestaat niet werkelijk. Ons werkelijke bestaan is nog steeds bij GOD, deze afscheiding is een schijnvertoning, het bestaat slechts om ons deze ervaringen te laten opdoen, dit leven is slechts een droom.

  • De gebeurtenissen op aarde zijn onze reactie op allerlei vormen van angstgedachten. Via de materie proberen we de zekerheid te verkrijgen, die we ons onbewust nog herinneren vanuit ons kosmisch bestaan. De emotionele lading die wij aan een bepaalde gebeurtenis geven, zegt alleen iets over onze eigen perceptie van de wereld. Het is een reflectie van de mate waarin wij door angstgedachten worden beheerst.

  • Een “Wonder” ontstaat, wanneer iemand een angstgedachte om kan zetten in een liefdesgedachte, vandaar ook de naam “Cursus in Wonderen”. De analogie met Christus keert terug is: de krachten van binding en afstoting geïnspireerd door de Liefde van je Ziel in plaats van door de angsten van de aardse overtuigingen. 

 

Deze transformatie is het doel van ons bestaan en vormt de weg terug naar onze oorsprong.

De  “Cursus in Wonderen” is onze levensweg.