Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Leven in Volkomen Vertrouwen (April 2013)

Hartelijk bedankt voor de vele enthousiaste reacties op mijn bericht over de undercover journalist op mijn workshop in Zottegem. Het was mijn bedoeling om de angst, die deze artikelen beoogden te zaaien onder de mensen die de  gebruiken, te transformeren naar een positieve emotie en ik heb de indruk dat die opzet wel geslaagd is. 

Deze week heb ik eindelijk de documentaire "Thrive" gezien en ineens realiseerde ik mij ten volle wat de combinatie BN en Christuswijs kan betekenen: LEVEN IN VOLKOMEN VERTROUWEN!!  
(Is het toeval dat ik een paar maanden geleden juist die titel heb gekozen voor mijn nieuwsbrieven?) En daarmee onafhankelijkheid van het systeem dat ons controleert. Heb je Thrive nog niet gezien, bekijk hem dan, het is zeer de moeite waard.

De BN laat ons zien dat we in ons lichaam kunnen vertrouwen, dat alles gericht is op overleven en dat ziek zijn in werkelijkheid de herstelfase is. Als we ziek worden hebben we dus geen behandeling nodig om te herstellen, we ZIJN aan het herstellen...
Christuswijs vertelt ons hoe manifestatie plaats vindt: Gedachten, percepties, overtuigingen, verwachtingen magnetiseren elektrisch geladen deeltjes en vormen een elektromagnetisch veld. Alle materie is omgeven en wordt in stand gehouden door een elektromagnetisch veld. Niets kan bestaan zonder dat elektromagnetische veld, waarin het idee, het plan, de kennis van de identiteit voor dat bepaalde leven zit. Niets ontstaat dus zonder gedachten, het gehele zichtbare universum is gemanifesteerd bewustzijn, alles is bewustzijn, bewustzijn = leven en leven = bewustzijn. De scheppende kracht achter het gehele zichtbare universum is gedachtekracht: de intentie om iets te creëren en dat met volle overtuiging te gaan doen.

De eerste 5 van de 9 kosmische scheppings- of manifestatiewetten gaan over de intrinsieke eigenschappen van de scheppingskracht, waar dus niet omheen gegaan kan worden. Ze luiden als volgt:

 1. The “Nature” of the “Creative Power” is GROWTH.  
  De  natuur, het karakter van de scheppende kracht is groei
 2. The “Nature” of the “Creative Power” is NUTRITION and NOURISHMENT  
  De natuur, het karakter van de scheppende kracht is voeding en verzorging
 3. The “Nature” of the “Creative Power” is HEALING
  De natuur, het karakter van de scheppende kracht is genezing
 4. The “Nature” of the “Creative Power” is PROTECTION
  De natuur, het karakter van de scheppende kracht is bescherming
 5. The characteristic of  PROTECTION is combined with the other dynamic characteristic of FULFILMENT OF NEED
  De karakteristiek van bescherming wordt gecombineerd met de andere dynamische karakteristiek van vervulling van alle behoeften 

Deze kosmische wetten, die een beschrijving geven van de Universele Liefde, waaraan alles wat geschapen is voldoet, geeft de verklaring voor de bevindingen van Dr. Hamer: alles is gericht op overleven en dus ook de processen in ons lichaam.

Het is echter ook de verklaring voor "karma", ofwel de wet oorzaak en gevolg. De mens heeft een creatieve geest en schept dus, bewust en vooral onbewust en het merendeel wat wij hebben gecreëerd, houdt geen rekening met deze scheppingswetten, die altijd het belang van het grote geheel centraal stellen. Respect voor alles en iedereen, ook voor degene die je bloed doet koken, is de basisregel, alles wat je doet moet in het belang zijn van allen die erbij zijn betrokken. Wie daaraan niet voldoet, creëert karma.  Dus geen macht over anderen, geen rijkdom ten koste van anderen, etc. Iedereen alles gunnen en ze geen strobreed in de weg leggen, ook al deel je hun opvattingen totaal niet. Hééééél lastig.....

Kennis van "het grotere plaatje" achter ziekteprocessen is essentieel, maar kennis van "het grotere plaatje" achter het leven eveneens. Zoals ziekten een gebeurtenis hebben die tot de ziekte heeft geleid, zo hebben ook de dingen die ons overkomen gebeurtenissen gehad die tot deze situaties hebben geleid. 
Als je het grotere plaatje achter de dingen die je overkomen, begrijpt, dan gebeurt niets voor niets, alles is zinvol, alles heeft zijn redenen. "Slechte" gebeurtenissen en situaties worden uitdagingen of levenslessen, "goede" dingen zorgen voor dankbaarheid. Het verschil tussen goed en kwaad verdwijnt hiermee... Dat geeft rust en vertrouwen, waardoor we ons leven in eigen hand kunnen nemen. 

Hieronder nog een paar links met informatie die hetzelfde verwoorden, maar dan zonder de kennis van de BN. Er is veel kennis op vele gebieden, maar ik ben die nog nergens tegen gekomen in combinatie met een gedegen kennis van de BN met al haar implicaties:
Bewustzijn
Het collectief bewustzijn