Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Inspiratiebronnen


Wanneer iets een stukje van de Waarheid vertegenwoordigt, wordt dat overal bevestigd

 

De inzichten die ik uitdraag zijn een combinatie van verschillende bronnen die zeer duidelijke raakvlakken hebben, hoewel ze volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Als je met de waarheid, ofwel de werkelijkheid bezig bent, dan wordt deze steeds bevestigd, ook al komt de verschillende informatie uit totaal verschillende invalshoeken. 

 

Mijn bronnen van inspiratie:

De Maya Kalender is een 2000 jaar oude mythologie over het ontstaan van de wereld.

De Vijf Biologische Natuurwetten vertellen je hoe het lichaam door de geest wordt aangestuurd. 

De Cursus in wonderen is in de jaren '60 van de vorige eeuw doorgegeven door Jezus aan een Amerikaanse vrouw.

En Christus Keert Terug zijn 9 brieven van Christus, waarin hij ons opnieuw vertelt wat hij ons 2000 jaar geleden heeft willen vertellen. 

 

Het zijn vooral de 9 brieven van Christus die mij zeer hebben geïnspireerd. Ze zijn mijn "bijbel" geworden, ze vertellen hoe alles werkt, hoe "Alles wat IS" zich manifesteert, waar de bron vandaan komt en wat onze relatie tot die bron is. Ze leggen de kosmische scheppingswetten uit, waaraan alles en iedereen voldoet. Wie daaronder uit probeert te komen, creëert karma. Ook vertellen ze over de betekenis van de conceptie en hoe het nieuwe leven zijn menselijke bewustzijn krijgt.

 

Door het bestuderen van deze brieven werd het mij duidelijk dat de biologische natuurwetten een afspiegeling zijn van de kosmische scheppingswetten. Wij kunnen aan de hand van onze lichamelijke processen ons eigen scheppend vermogen ervaren en dus ook inzicht krijgen in de manier waarop de gehele kosmos is geschapen. De werking van beide mechanismen is fundamenteel dezelfde: zo boven, zo beneden.... 

 

De Maya Kalender is eveneens een scheppingsverhaal met daarin de biologische en mentale evolutie van de organismen op aarde.

In de vier stappen van de biologische evolutie is zijn de Biologische Natuurwetten zeer duidelijk te herkennen.

Door de inzichten uit Christus Keert Terug te combineren met de 4 stappen van de mentale evolutie wordt het duidelijk hoe het komt dat wij de afgelopen 100.000 jaar zoveel karma hebben opgebouwd. Het is een logisch gevolg van de bewustzijnsevolutie, het was de bedoeling. Het bereidt ons voor op de tijd die komen gaat, waarin wij volwaardige mede-scheppers moeten worden. Maar daartoe moesten we wel eerst leren en ervaren "hoe het moet"....

 

De mentale evolutie was de "jeugd" van de mensheid. Nu begint het "volwassen" leven en zullen we onze verantwoording moeten nemen voor de aarde en alles wat erop leeft. Het spelen is voorbij...

 

Gregg Braden legt dit heel duidelijk uit in "Power of the Subconscious Mind" en Barry Long leert je hoe je deze inzichten in de praktijk kunt brengen. Voor meer inspiratiebronnen uit andere invalshoeken die dit allemaal eveneens bevestigen, zie de links.

 

 

Heb je vragen of opmerkingen over deze pagina of een van de de sub-pagina's, dan kan je via onderstaand formulier contact met me opnemen. Dank je wel.