Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Levenswijsheden

De weg naar Wijsheid gaat via Respect, Begrip en Inzicht


De basis van alles is respect: zelfrespect, respect voor elkaar en respect voor de Aarde met al haar bewoners. Vanuit respect ontstaat begrip, begrip voor elkaars behoeften en de behoeften van dieren en planten

Door steeds opnieuw te handelen vanuit dit begrip verdiept dit zich en ontstaat inzicht. Wanneer er eenmaal inzicht is, kan men het aan anderen uitleggen.

Verdieping van het inzicht zorgt uiteindelijk voor wijsheid: een diepgaand begrip voor het functioneren van Alles Wat IS. Hierdoor verandert je visie op het leven, je levenshouding en je "mind-set". 


De biologische natuurwetten leren je hoe de geest het lichaam aanstuurt. De negen brieven uit "Christus keert terug" vertellen hoe de geest het Leven aan stuurt. De combinatie geeft je een perfect beeld hoe "HET" werkt


Hoe werkt de schepping? Hoe scheppen wij onze eigen realiteit? Hoe dromen wij de wereld tot bestaan? De brieven van Christus geven hier een heel helder antwoord op en de biologische wetten vertellen je hoe deze programma's verlopen op fysiek gebied. 


Het gehele zichtbare universum, de zon, de maan, de sterren, de planeten waaronder de Aarde, maar ook de planten, dieren en ons eigen lichaam zijn allen manifestaties van bewustzijn, alles is zichtbaar gemaakt bewustzijn. Drunvalo Melchizedek vertelt in "De Geometrie van de Schepping" dat alle materie is omgeven door een elektromagnetisch veld in de vorm van een stertetraëder. In brief 1 legt Christus uit dat verwachtingen, perceptie, overtuigingen, ideeën elektrische deeltjes magnetiseren en een elektromagnetisch veld vormen. Dit is de basis van alle materie, er is geen materie zonder dit veld. Als het veld verdwijnt (bv. iemand sterft), verdwijnt het stoffelijk lichaam. Het bewustzijn, de gedachtekracht vormt het veld, het is dus het bewustzijn dat het lichaam in stand houdt, het is het bewustzijn dat ALLES in stand houdt. Zonder bewustzijn is er geen materie, dus ook een stoel, een huis, een auto en andere door de mens gecreëerde voorwerpen zijn zichtbaar gemaakt bewustzijn. 


Het gehele proces van manifestatie bestaat uit 2 delen: de creatieve fase en de manifestatiefase. De creatieve fase begint bij een idee, een plan, een verandering van overtuiging, een inzicht. Bij de biologische wetten kennen we dit als het Hamers Kompas. De conflictactieve fase kunnen we zien als de creatieve fase: de persoonlijke interpretatie (het idee) van een beangstigende gebeurtenis, creëert bij de persoon in kwestie de perceptie dat zijn leven in gevaar is. Deze overtuiging, dit "idee", manifesteert zich echter pas op fysiek niveau in de herstelfase, die we dus kunnen zien als de manifestatiefase. Dan wordt ook duidelijk op welke manier de persoon de gebeurtenis heeft beleefd. 

Omdat hier iets gecreëerd werd vanuit angst, is de manifestatie van dat idee iets wat wij als vervelend en negatief ervaren. Het moet echter als menselijke ervaring doorleefd worden, want het is in de geest al geschapen. 


Het Hamers Kompas vind je niet alleen terug bij ziekten, het geldt voor alles wat wordt gecreëerd, of het nu een auto, een presentatie, een uitvinding, een kunstwerk, of een muziekstuk is. Maar ook zien we het terug in de natuur, in de diverse levensritmen en in de Maya Kalender. Deze creaties zijn het resultaat van inspiratie, van enthousiasme en dus van liefde. De manifestatie hiervan zorgt dan ook voor positieve emoties, zoals geluk, tevredenheid, ontroering, blijdschap.


Voorbeelden:

  • Het gemeentebestuur van een stad wil een concertgebouw plaatsen, het idee is geboren. Er wordt een architect ingehuurd en deze bekijkt de plaats waar het moet komen en het idee begint in zijn gedachten vorm te krijgen. Als dat voldoende gerijpt is, begint hij het uit te tekenen. Dit is de creatieve fase. Wanneer het ontwerp geheel klaar is, kan de bouw beginnen. Nu begint de daadwerkelijke manifestatie van het oorspronkelijke idee. De crisis in het Hamers Kompas is het hoogtepunt van de manifestatie: het gebouw wordt opgeleverd. Nu volgt de afwerking en de inrichting, fase B van het Hamers Kompas.

  • Conceptie, zwangerschap en geboorte. De conceptie is het idee van een nieuw kindje (zie ook de boeken van Anastasia). In de eerste drie maanden wordt het kindje in essentie aangelegd: de creatieve fase. In maand 4 t/m 9 groeit de baby, het is nu ook zichtbaar aan de buik van de moeder: de zwangerschap wordt zichtbaar, het manifesteert zich. De geboorte is de crisis: de baby komt ter wereld, het toppunt van de manifestatie. Het herstel van het lichaam van de vrouw na de geboorte is fase B van het Hamers Kompas. Zie ook de gladde spieren van de baarmoeder.
  • Het orgasme.
  • De seizoenen. De winter is de creatieve of voorbereidende fase. In de kou groeien de wortels van de planten, zodat deze groot en sterk zijn als de temperatuur omhoog gaat en de planten gaan groeien. De lente is het begin van de manifestatie, die zijn hoogtepunt bereikt aan het einde van de zomer: de oogsttijd. Na de oogst volgt een rustperiode en de planten verliezen hun blad, de herfst. De winter daarop groeien de wortels weer in voorbereiding op het nieuwe voorjaar... 


De voorbereiding, ofwel de creatieve fase, is meestal onzichtbaar, maar bij nader onderzoek gebeurt er op stoffelijk gebied wel degelijk iets. Het wordt echter pas uiterlijk zichtbaar in de manifestatiefase. Dit principe wordt verder uitgewerkt in het scheppingsproces.


In de negen brieven van Christus wordt zeer duidelijk uitgelegd hoe het bewustzijn zich manifesteert op vele gebieden. In de "Quotes" van de verschillende brieven haal ik voor mij zeer belangrijke en inzichtelijke stukken aan en geef daar mijn interpretatie van. Ik lees de brieven in het Engels en geef de quotes dan ook in het Engels weer. Voor mij zijn de brieven een bijbel geworden, er staan zoveel wijsheden in en het is zo herkenbaar, het kan niet anders dan waar zijn. Hoe vaker je ze leest, hoe dieper het begrip en de inzichten worden. Elke keer dat je een stuk herleest, is weer een stapje verder op de 

"Weg naar Wijsheid"

 

 

Dat wat de brieven vertellen wordt ook weergegeven door Gregg Braden in zijn "Power of het Subconscious Mind" en Barry Long legt uit hoe je het in de praktijk kunt brengen.


Ook zijn er diverse artsen die dit ontdekt hebben en wel op zeer verschillende manieren:

Dr. Lissa Rankin: Mind over Medicine

Dr. Ghislaine Lancôt: Free Rein to the Soul

Dr. Eben Alexander in gesprek met Jacobine Geel: Er is Leven na dit leven

 

 

Veel leesplezier en geniet van dit proces van bewustwording!