Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Disclaimer

De doelstelling van alle workshops, cursussen en individuele trainingen, alsmede alle informatie op deze site, is bewustwording. 

De informatie op deze website, alsmede alle informatie die wordt aangereikt tijdens workshops, cursussen en trainingen, is slechts bedoeld als informatie voor bewustzijnsgroei. Bionomie of Mies Kloos-Raasveldt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen – materieel noch immaterieel – van opvattingen en activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. Ook geeft Bionomie of Mies Kloos-Raasveldt geen meningen of adviezen aan derden omtrent hun mogelijke handelingen of activiteiten op basis van deze informatie. Elk vertrouwen dat gesteld wordt in deze informatie en elke handeling die op deze informatie is gebaseerd, is daarmee volledig voor eigen risico.

Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften.