Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Themadagen

Themadag Botten, Spieren, Pezen en Gewrichten

Deze dag gaat in op de details van de programma's in deze weefsels, wat ze te betekenen hebben, wat je ervan kunt leren en hoe je ermee om kunt gaan. Inzicht in deze processen kunnen zorgen voor snelle en perfect verklaarbare "wonderbaarlijke" genezingen. Inzicht in het Hamers Kompas als mechanisme van manifestatie is bij deze programma's van groot belang. De onbewust-creatieve mens denkt zich letterlijk ziek en zal zichzelf moeten overwinnen om deze processen succesvol te kunnen doorlopen. Het programma van "Het Leven is een Feest" overlapt daardoor voor een groot deel met deze dag.


Themadagen "De Ogen"

Op deze dagen worden de ruim 20 programma's besproken die in de ogen verlopen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af met vele voorbeelden, ervaringsverhalen en casussen.


Praktijkdagen

Deze dagen zijn bedoeld voor mensen die zich verder in deze materie willen verdiepen en er wordt geoefend met het analyseren van klachten en diagnosen op basis van de biologische wetten. Hierin kunnen 2 belangrijke onderdelen onderscheiden worden:

  • Het verhaal van het lichaam: het vaststellen van de betekenis van de symptomen: orgaan, weefsel en kiemblad leiden naar het conflictthema en de fase.
  • Als je dit weet, hoe dan verder? Waar liggen de accenten tijdens het begeleiden van de herstelfase en wat moet er gebeuren in de conflictactieve fase. Wat zijn de problemen waar je tegenaan kunt lopen en hoe kan je daarmee om gaan.

Het kennen en begrijpen van de materie bereidt je niet voor op de praktische toepassing, die ontdekt, ervaren en beoefend moet worden. Dit vergt een enorme ommekeer in de manier van benaderen van zowel fysieke als psychische klachten.

Om hieraan deel te kunnen nemen aan praktijkdagen dient men in elk geval de workshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" gevolgd te hebben en in sommige gevallen ook de workshop "Bio-logica an Gedrag en Karakter".
Ook de meerdaagse activiteiten van Eniko Papp of Marjolein van der Meulen geven voldoende basisinformatie voor deelname.

Het programma van de praktijkdagen varieert en wordt voor iedere dag nader bepaald.
Er wordt zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de deelnemers. Laat me dus weten wat je vragen zijn of wat je graag behandeld ziet worden.Bio-Logische en Spirituele betekenis van je Botten, Spieren, Pezen en Gewrichten

Deze dag gaat in op de details van de programma's in deze weefsels, wat ze te betekenen hebben, wat je ervan kunt leren en hoe je ermee om kunt gaan.
Inzicht in het Hamers Kompas als mechanisme van manifestatie is bij deze programma's van groot belang. De onbewust-creatieve mens denkt zich letterlijk ziek en zal zichzelf moeten overwinnen om deze processen succesvol te kunnen doorlopen. 
Deze programma's vormen een uitzondering en alleen de mens kan ze daadwerkelijk overwinnen. Ze hebben een zeer grote spirituele waarde en vormen voor mij de spirituele groep.

De implicaties van deze programma's, wat ze beteken voor de je denken, je handelen, je acties en reacties, is de kern van deze themadagen. De programma's zijn uiteraard de basis, maar het werkelijke inzien wat ze beteken, gaat heel ver.
Voor jezelf gaat het om zelfwaardering, waardoor je hulp van anderen kunt accepteren zonder knagend gevoel dat je dat eigenlijk zelf wel moest kunnen. Dan pas kan je anderen ook helemaal waarderen voor wie zij zijn en voor wat zij kunnen en dan pas is een goede en zuivere samenwerking zonder jaloezie of ijverzucht echt mogelijk.

Het doorlopen van deze processen is een transformatie en een definitieve verandering van je wezenlijke ZELF.