Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


De Biologische Natuurwetten

De onderstaande twee video's zijn respectievelijk een korte introductie van bijna 7 minuten en een interview, afgenomen door Silvia van HealYourselfConnection, waarin ik bijna een uur meer vertel over het functioneren van de biologische natuurwetten. 

Daarna kan je er nog wat over lezen:

  • De essentie van de biologische natuurwetten
  • Het ontstaan van fysieke problemen volgens de biologische natuurwetten
  • De crisis in de genezingsfase
  • Psychische problemen
  • Hoe te handelen op basis van de biologische wetten
  • De kracht van de geest

 
Meer informatie

Link naar een gedetailleerd overzicht over het verloop van de verschillende de biologische programma's: Hoe de Geest het Lichaam Aanstuurt.


 


De essentie van de biologische natuurwetten

De biologische natuurwetten geven inzicht in de verregaande koppeling tussen lichaam en geest. Ze leggen op zeer gedetailleerde wijze het verband tussen de emotionele beleving van een gebeurtenis en het daarop volgende proces, waarvan ziekte een onderdeel is. Deze inzichten zijn eind jaren '70 van de vorige eeuw ontdekt en beschreven door Dr. Ryke Geerd Hamer. Dr. Hamer heeft zijn zienswijze verschillende benamingen gegeven: Nieuwe Geneeskunde, Nieuwe Germaanse Geneeskunde, Germaanse Geneeskunde. Momenteel noemt hij het eenvoudig "Heelkunde" (Duits: Heilkunde). De naam "geneeskunde" of "heelkunde" impliceert een therapievorm of een behandelingsmethode en Dr. Hamer zelf heeft daar natuurlijk als arts een zeer goede invulling aan gegeven. 


Maar de meesten onder ons zijn geen arts en wij kunnen dus ook niet op die manier werken op basis van de biologische wetten. Wij zullen een anderen manier moeten vinden, want de wetten op zichzelf genezen niet: ze verklaren hoe ziekten ontstaan en hoe de genezing plaats vindt en als men een combinatie van zeer heftige processen heeft, wordt het eveneens duidelijk waarom en waardoor men men het soms niet overleeft. Ze vormen in wezen een totaal andere medische basiskennis, die de natuurlijke drang tot overleven in alle organismen verklaart en het uitgangspunt kan vormen voor de benadering en begeleiding van de (zieke) mens.


Mijn interesse gaat er met name naar uit om zo diep mogelijk te doorgronden hoe ons lichaam biologisch functioneert. Daarom wil ik het gewoon hebben over de Biologische Wetmatigheden, die ik zie als (onderdeel van) de WAARHEID, zonder daaraan een bepaalde leef- of geneeswijze te koppelen. Iedereen kan voor zichzelf beslissen hoe ermee om te gaan. 

 

 

Het ontstaan van fysieke problemen volgens de biologische natuurwetten

Elke ziekte is het resultaat van een gebeurtenis die jou emotioneel raakt, bijvoorbeeld een onverwacht ontslag, een opmerking die je als zeer kwetsend hebt ervaren, een sterfgeval van een dierbare.

Bij zo’n gebeurtenis krijgt men allereerst te maken met een stressfase. Hierin heeft men in het algemeen veel energie: het probleem moet worden opgelost en het lichaam springt je daarbij te hulp. Dat ons lichaam daartoe maatregelen neemt, zijn we ons meestal niet bewust, we gaan door met doen wat er moet gebeuren en kunnen vaak aan niets anders denken. We kunnen er ’s nachts niet van slapen, we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Pas als het is opgelost, kunnen we ons weer ontspannen en dan worden we ziek: nu worden de maatregelen, die het lichaam heeft genomen in de stressfase om ons te helpen het probleem zo snel mogelijk op te lossen, weer ongedaan gemaakt. In de volksmond zeggen we dan: de stress komt eruit. Dat is precies wat er gebeurt: de stress moet het lichaam nog uit en daardoor worden we ziek. Het is de ont-lading, de ont-spanning... Dit proces wordt weergegeven door het Hamers Kompas, zie onderstaand figuur.


Alles begint bij de inslag, het Dirk Hamer Syndroom (DHS). Dit is de individuele emotionele interpretatie van de traumatische gebeurtenis.

Nu volgt de stressfase, rood ingekleurd in het figuur, waarin het lichaam bijspringt om de potentieel levensbedreigende situatie het hoofd te bieden. Bij de dieren zie je dan de vecht- of vluchtreactie, wat letterlijk fysiek zwaar is: het lichaam heeft de extra energie nodig om te kunnen vluchten of vechten. Bij ons mensen is het minder duidelijk, omdat wij stress krijgen door bepaalde vooruitzichten, bv. een dreigend ontslag. Fysiek vechten of vluchten is zinloos, maar in de geest heerst stress en het lichaam kan geen andere reactie geven dan de biologische. Het associeert de stress met een bepaald levensbedreigend thema in de natuur (gescheiden worden van de kudde, aangevallen worden, gebrek aan water of voedsel, vluchten om te overleven) en neemt de maatregelen die in díe situatie de beste kans tot overleven bieden. 

Wanneer de situatie is opgelost, zijn de maatregelen niet meer nodig en keert het lichaam terug naar de oorspronkelijke toestand. Het herstelt zich van de inspanningen en we worden moe en eventueel ziek: we gaan genezen. Dit is het groene gedeelte in de figuur.    Ziek zijn is dus het tweede deel van het proces en het is in werkelijkheid de herstelfase, waarin de betrokken weefsels worden gerepareerd. Dit gebeurt in een vochtige omgeving: er wordt water vast gehouden en er ontstaan zwellingen. Dit gebeurt bij elk helingsproces: iedereen die zijn voet wel eens verstuikt heeft, weet dat de enkel in eerste instantie behoorlijk op kan zwellen.

 

Als je je gaat verdiepen in de biologische wetten en deze steeds meer gaat toepassen in je leven, wordt de reikwijdte van deze totaal andere levenshouding je pas echt duidelijk. Ziekten zijn geen bedreiging meer, het is juist een goed teken, want je hebt iets opgelost. Je gaat jezelf herkennen en je krijgt veel meer begrip voor je eigen functioneren en het functioneren van anderen. Je kunt om jezelf gaan lachen, het is onvoorstelbaar hoe kleine dingen je toch nog kunnen raken en even later een verkoudheid of griepje kunnen veroorzaken. Ook ga je zien dat de rust en het vertrouwen, waarmee je de processen van je lichaam observeert, alles veel sneller en minder heftig doet verlopen. Zo duurde een verstuikte enkel vroeger zeker 3 weken, de laatste keer dat ik hem fors verstuikte, duurde het 2 dagen, ik stond werkelijk versteld... Overbelasting en sportblessures verdwijnen opmerkelijk snel als je begrijpt hoe de genezing verloopt en hoe je dit proces mentaal kunt ondersteunen, zie overbelaste pezen en sportblessures

 

Soms denk je dat dingen echt verwerkt zijn, maar is dat niet zo. Door ziek te worden laat je lichaam je weten dat je nu inderdaad iets hebt opgelost en kan je het zien als echt een goed teken. Mijn "Mazelen" van begin 2013 was daar een mooi voorbeeld van. 

 

 

De crisis in de genezingsfase

Tijdens het eerste deel van de herstelfase, de PCL-fase A, ontstaan er dus zwellingen. Wanneer de reparatie bijna is voltooid dient het hoogtepunt (of dieptepunt) in de genezingsfase zich aan: de helingscrisis of epileptoïde crisis (EC). Dit is een korte maar heftig moment van stress waarin het vocht wordt uitgestoten. Omdat alle weefsels door bloed worden gevoed, kan er ook bloed in dit vocht zitten. Bij een proces in de blaas kan men nu bloed aantreffen in de urine. Heeft er iets in de darmen gelopen, dan kan er bloed in de ontlasting zitten en als er een proces in de longen heeft gelopen, kan men bloed ophoesten. Ook kan men zich wat duizelig voelen, spierkrampen hebben of last hebben van rillingen en koud zweet. Dit hoort bij het proces en ook hierbij gaat er niets mis.

 

Verder kan de oorspronkelijke gebeurtenis met al haar emoties weer even in de herinnering terug komen, men kan er bijvoorbeeld over dromen of er in gedachten weer mee bezig zijn, de ergernis, angst, boosheid, weer voelen. Ik zie het als een soort ultieme toets: ben je er werkelijk overheen? Heb je het werkelijk opgelost? Als dat zo is, zal het je niet veel meer doen en zal het snel voorbij gaan. Maar wordt je weer angstig, ben je bang dat het je weer zal gebeuren, of schrik je heel erg van de fysieke symptomen, dan kan je terugvallen en kan het proces weer opnieuw beginnen. Dit is het mechanisme van de chronische ziekten, die "hangende genezingen" worden genoemd. 

 

Na de helingscrisis nemen de symptomen af en gaat het lichaam terug naar zijn normale gezondheid: de situatie is mentaal en fysiek geïntegreerd en men is een ervaring rijker. 

Voor een overzicht van het conflictthema en het globale verloop van een groot aantal programma's, klik hier

 

 

Psychische problemen

Naast het begrip voor fysieke "problemen" bieden de biologische wetten je ook de mogelijkheid om inzicht te krijgen in je emoties en gedrag. Dingen waar je niet tegen kan, waar je boos, verdrietig of angstig van wordt, zijn het resultaat van inslagen en horen bij de conflictactieve fase, het zijn je overlevingsstrategieën. Ook hier kan naar gekeken worden: heb je ze altijd al gehad? Zo niet, wanneer en bij welke gebeurtenis zijn ze ontstaan en wanneer worden ze nu getriggerd? Soms stammen ze uit "vorige levens" of zijn het percepties van de ouders of voorouders. Dat betekent dat je bent geboren met een verhoogde gevoeligheid voor deze gebeurtenissen of situaties en dan moet er dieper gegraven worden. Het oplossen van actieve overlevingsstrategieën is lastiger dan het "oplossen" van fysieke problemen, die hoeven immers niet "opgelost" te worden, want fysieke problemen zijn het resultaat van de oplossing... Dit houdt dus ook in dat je ziek kunt worden na de behandeling van een goede therapeut, waarbij je inzicht hebt gekregen in wat er bij je speelt. Word je de avond daarna ziek, dan wordt de link met de sessie in het algemeen niet gelegd en ga je naar de dokter of neem je een homeopathisch middel om te genezen, terwijl je, in werkelijkheid, aan het genezen bent. Er komt op deze manier geen "bewustzijn" op en dat is jammer, het is een gemiste kans

 

 

Hoe te handelen op basis van de biologische wetten 

Bijna alle therapieën zijn erop gericht de symptomen van deze herstelfase tegen te gaan, zowel regulier als alternatief. Elke therapie, elke behandeling is ontstaan vanuit het "oude" medische paradigma, waarin ziekten werden gezien als iets dat mis gaat, iets dat niet hoort.

De biologische wetten vertellen je juist dat er niets mis gaat als je ziek wordt, het gaat juist de goede kant op: de situatie is opgelost of je ervaart het niet meer als een probleem. Een ziekte hoeft niet genezen te worden, het IS de genezing. Wel kan het noodzakelijk zijn om de genezing goed te begeleiden. Het zijn soms heftige processen, die niet zo maar vanzelf over gaan.  

 

Dus een ziekte hoeft niet bestreden te worden, maar moet begrepen en doorleefd worden. Dit maakt, dat de implicaties van de biologische wetten daadwerkelijk lijnrecht tegenover de huidige opvattingen staan en dat therapieën, zoals we die vandaag de dag kennen, in een ander daglicht komen te staan. Toch kunnen ze ter begeleiding van de genezingsfase veel betekenen, mits de therapeut bereid is zich deze wetten eigen te maken en op basis daarvan te gaan werken. Hij zal zijn therapieën anders gaan toepassen en door de kennis van de biologische wetten zal hij zich meer gaan toeleggen op coaching. 

Je lichaam is de fysieke materialisatie van jouw bewustzijn in de stof, het is jouw bewustzijn dat zichtbaar wordt gemaakt. Het universum streeft naar bewustzijnsgroei, zie ook het "Scheppingsproces", dus wordt je je bewust waardoor je bepaalde symptomen hebt, dan hebben ze hun functie vervuld en verdwijnen ze na korte tijd. Als dat niet gebeurt, ben je je nog niet van alle aspecten bewust geworden en moet je verder zoeken. 
Na het oplossen van dingen waardoor je vast liep, kan je dus ziek worden en in heftige gevallen kan dat een proces zijn wat in de huidige opvattingen als dodelijk wordt bestempeld, bijvoorbeeld kanker. Toch is dit in het merendeel van de gevallen ook een genezing, heftig, maar niettemin een genezing. Voor mensen die de biologische wetten hebben bestudeerd en eigen hebben gemaakt voordat ze ziek werden, is dit herkenbaar en zij zullen het ziekteproces meestal in rust en vertrouwen kunnen doorleven. Slechts in een beperkt aantal gevallen moet er ingegrepen worden. Het voorkomen van angst door begrip en inzicht is de grootste kracht van de biologische wetten. Het devies is dus:
 

Verdiep je in de werking van de biologische natuurwetten terwijl je nog gezond bent!

Word je met een heftige ziekte (= oplossing) geconfronteerd en weet je nog niets van de biologische wetten, dan wordt het vaak lastig. Onbewust zijn er dan al zoveel inslagen en processen werkzaam, dat alleen begrip voor het hoofdproces zeker geen oplossing biedt. Hoor je dan over de biologische wetten, herken je ze en wil je er iets mee doen, dan is het heel belangrijk dat je gaat werken aan jezelf om zoveel mogelijk bewuste en onbewuste angsten los te laten. Alle processen beginnen immers met een bepaalde vorm van angst, angst om de situatie niet te overleven.  De diagnose "kanker" is zo'n situatie en de angst die erdoor wordt veroorzaakt, draagt in hoge mate bij tot nieuwe processen, die vaak "uitzaaiingen" worden genoemd. Inzicht in je eigen proces via de biologische wetten kan dan een enorme ondersteuning zijn en kan bijdragen tot het verminderen van de heftigheid van vervolgconflicten en in sommige gevallen zelfs tot het voorkomen ervan. 

 

Bij ons mensen zijn onze angsten vaak irreëel, ze zijn het resultaat van percepties en overtuigingen die niet gebaseerd zijn op waarheid en het is dus veilig om ze los te laten. Om hierin te slagen is er bewustzijnsgroei nodig, met allereerst begrip: "Hoe komt het dat deze situatie mij zoveel pijn heeft gedaan?" Dan volgt inzicht in hoe dit is ontstaan en in welke andere situaties je dit overlevingsmechanisme nog meer gebruikt hebt. Daarna komt wijsheid, waardoor je deze specifieke angst werkelijk en definitief los kunt laten. Zie ook levenswijsheden.

 

De Brieven van Christus zijn heel duidelijk: je manifesteert je eigen bewuste en onbewuste overtuigingen, je manifesteert dus je eigen angsten. Rust en vertrouwen brengen genezing, het lichaam is daartoe gemaakt, het is één van de 9 kosmische bestaanswetten, een natuurlijke karakteristiek van het zichtbare Universum. De biologische natuurwetten zijn hier een afspiegeling van.

 

  

De kracht van de geest

Maar.... angst is angst. Als de implicaties van de biologische wetten je bang maken, als je ze ziet als gevaarlijk, onverantwoordelijk of ongelooflijk, laat ze dan los en kies je eigen weg. Want nogmaals: de biologische wetten zijn géén behandelmethode of therapie, ze verklaren hoe de geest het lichaam aanstuurt. Door deze inzichten kunnen heel veel angsten oplossen en daardoor kan kennis en begrip van de biologische wetten dus een zeer grote therapeutische waarde hebben. Maar de individuele hoogte van de therapeutische waarde hangt af van de mate van inzicht, begrip en vertrouwen van de betreffende persoon en voor die is voor iedereen anders!Doe dus te allen tijde datgene wat je het meeste vertrouwen geeft en ga daar dan ook voor met heel je hart!  Het volgende verhaal, dat mij is verteld door een verpleegster, illustreert hoe belangrijk dit is:

Op een zaal lagen 10 personen die allemaal chemo kregen. Eén man had helemaal geen bijwerkingen, alle anderen daarentegen wel. De dokter was hier verbaasd over en vroeg de man wat hij anders deed dan de rest. Hij antwoordde: "Maar dokter, u heeft mij verteld dat de chemo mijn slechte cellen opeet en mij weer gezond maakt. Ik heb het dus verwelkomd als mijn vriendje!"

 

Je geest is in staat om een groot deel van de "rommel" die je tot je neemt, te transformeren tot iets wat helpt als jij "weet" dat dit zo is. Andersom is je geest ook in staat goede dingen te transformeren tot iets ongezonds als je er onbewust van overtuigd bent dat het slecht voor je is. Denk maar aan de allergieën voor bepaalde soorten fruit. Hieronder een ervaringsverhaal dat dit heel mooi illustreert: 

Een jonge vrouw was hyper allergisch voor appels, ze kon zelfs niet met een appel in dezelfde kamer zijn. Het was duidelijk dat de appel voor haar een groot gevaar betekende en haar lichaam waarschuwde haar daarvoor. Maar waarom deed het dat?

In een EFT sessie kwam de oorzaak van deze overtuiging naar boven: als 2-jarig kind had zij het sprookje van Sneeuwwitje gehoord en dat was hard binnen gekomen. Het had haar ervan overtuigd dat appels zeer gevaarlijk konden zijn en haar lichaam waarschuwde haar nog steeds als er een appel in de buurt was... Toen ze dit eenmaal besefte, loste deze overtuiging direct op en kon ze appels eten.  

 

Doe dus altijd dátgene waar je vertrouwen in hebt en doe het met heel je hart. Geloof je dat je zal genezen als je Aloë Vera eet, eet Aloë Vera. Geloof je in acupunctuur, ga naar de acupuncturist. Geloof je in de dokter, ga naar de dokter. Als je geloof maar sterk genoeg is, dan zal dat werkelijkheid worden, zie ook dit bijzondere ervaringsverhaal.

In de tussentijd kan je werken aan je bewustzijnsgroei, want elke ziekte en elk psychisch probleem is een manifestatie van je eigen (on)bewuste overtuigingen. Verander je overtuigingen en je wereld zal veranderen, inclusief je gezondheid. Heb je daar geen interesse in of geloof je er niet in, dan is het ook goed. Iedereen heeft zijn eigen weg te gaan en die moet gerespecteerd worden. Niemand kan zeggen waarom iets is zoals het is, alles heeft een groter plaatje, alles heeft zijn reden, alles is OK. 

 

Dat besef brengt een enorme rust: je hoeft nergens meer tegen te vechten of bang voor te zijn, ook al lijkt dat logisch vanuit ons Aardse gezichtspunt. Wel is het zaak om dingen te veranderen en te handelen, maar doe dat niet vanuit boosheid en door strijd, doe het door te handelen vanuit Liefde en Compassie. Streef ernaar om Liefde en Compassie bij jezelf te vinden en inspireer anderen om hetzelfde te doen. Verander de wereld, begin bij jezelf! 

 

 

Dr. Hamer is niet de enige die de werkelijke processen van ziekte en gezondheid heeft ontdekt, er zijn meer artsen. Hier een mooie presentatie van een wakkere arts: Dr. Lissa Rankin: Mind over medicine 

 

Voor uitgebreide informatie over de fysieke programma's volgens de biologische natuurwetten zie Hoe de Geest het Lichaam Aanstuurt.

 


Heb je vragen of opmerkingen over de biologische wetten, dan kan je via onderstaand formulier contact met me opnemen. Dank je wel.