Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Basisworkshop
Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam
Een stukje geschiedenis

Zowel de workshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" als "Bio-Logica van Gedrag en Karakter" hebben de intentie om op een diep, innerlijk niveau te gaan voelen dat "Leven in Vertrouwen" mogelijk is.  

Er zijn twee fundamentele inzichten geweest die de richting van mijn workshops bepaald hebben. 

 1. In 2005 maakte ik kennis met het werk van Dr. Hamer. Ik bestudeerde de wetenschappelijke tabel en leerde vele programma's kennen en herkennen. Pas na een aantal jaren besefte ik dat dit niet zomaar een nieuwe geneeswijze is, maar een geheel nieuwe denkwijze, een nieuwe wijze van leven. Als de denkwijze die de programma's impliceren niet wordt gezien, dan blijft de kennis van biologische natuurwetten slechts een manier om "beter" te worden. Dan wordt er voorbij gegaan aan de voor mij belangrijkste boodschap ervan: de noodzaak van het loslaten van angsten en zorgen wat betreft ziekten in de breedste zin van het woord.  
 2. De denkwijze maakte me duidelijk dat leven op basis van de biologische natuurwetten onmogelijk is als men geen inzichten heeft in het grotere plaatje, het universeel bewustzijn, het eenheidsprincipe of de kosmische scheppingswetten, zoals ik ze meestal noem.
  Bestudering daarvan leert je dat er niets is om bang voor te zijn of je zorgen om te maken.

Afname van angst en zorgen is de enige manier om het aantal inslagen en de duur en/of intensiteit ervan omlaag te brengen. Het is dus de enige werkelijke preventie van ziekten.


In eerste instantie combineerde ik de 5BN met de inzichten van de Cursus in Wonderen. Later vond ik het boek Christus Keert Terug, die een grote inspiratiebron voor me is geworden. Ook de boeken van Jaap Hiddinga en de Anastasia-reeks van Vladimir Megre hebben me erg geinspireerd en verder luister ik veel naar Barry Long.
Het is de verdieping in de denkwijze en het steeds verder uitwerken van de praktische implicaties daarvan, die uiteindelijk heeft geleid tot het ontstaan van de workshop HEEL door LEEF, waarin wordt gewerkt met het LEEF-protocol. Dit is gebaseerd op en ontstaan uit de principes van het Hamers Kompas en vertelt je hoe met angst en stres om te gaan. 

Deze combinatie van de biologische natuurwetten, de kosmische scheppingswetten en hoe met stress en angst om te gaan zijn nu de rode draad door al mijn activiteiten.
We leven in een maatschappij die geregeerd wordt door angst. De biologische natuurwetten maken je ervan bewust dat fysieke problemen zinvolle natuurlijke biologische processen zijn en de kosmische scheppingswetten vertellen je dat moeilijke situaties en schokkende gebeurtenissen eveneens zinvol zijn en een groei in bewustzijn beogen.
Er gaat dus niets mis, er gaat nooit iets fout, alles gaat precies zoal het moet gaan. Dit is voor vele mensen bijna niet te bevatten, het is het totale omdenken.
Dat totale omdenken is m.i. de meest essentiële boodschap van de biologische natuurwetten, want ze zijn analoog aan de kosmische scheppingswetten.  


Invulling van de workshops

Na het geven van een aantal workshops, zag ik dat vele mensen erg enthousiast waren over deze materie, maar dat men geen idee had wat er nu verder mee te doen. 
Dan verwatert het, men gaat door met dingen waar men wel iets me kan.
Ik heb mijn workshops dus veel praktischer gemaakt. Want daar gaat het om: hoe kan je hier in de praktijk mee om gaan? Hoe kan je dit in de praktijk LEVEN? 
Gedurende de workshops krijg je vele praktische tips en elke dag doen we oefeningen om duidelijk te maken hoe de theorie in de praktijk toegepast kan worden. Zo werken we in beide workshops toe naar dag 4, de praktijkdag. Dan ga je er zelf mee aan de slag.

Beide workshops zijn niet los van elkaar te zien. Bij "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" ligt het accent op de reactie van de organen in de genezingsfase, bij "Bio-logica van Gedrag en Karakter" gaat het over de emotionele reactie en de gedragsveranderingen in de conflictactieve fase.
Beide workshops vullen elkaar aan en completeren elkaar. Als je slechts een van de twee hebt gevold, mis je het grote plaatje en zal je vele zaken niet juist kunnen plaatsen.
Beide workshops zijn heel interactief, je leert erg veel van de vragen, herkenningen en ervaringen van je medecursisten. Vragen stellen is altijd mogelijk.

De meest optimale volgorde is eerst "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam" en daarna "Bio-logica van Gedrag en Karakter", die op deze pagina in detail wordt beschreven.
Maar velen hebben het andersom gedaan en dat is ook zeker mogelijk.Vierdaagse basisworkshop "Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam"

Deze workshop gaat voornamelijk de orgaanprocessen in de genezingsfase. Ze zijn het gevolg van de oplossing of het einde van een probleemsituatie of schokkende gebeurtenis in het leven: het gevaar is voorbij, het organisme kan zich herstellen. Ziek zijn = genezen...
Het is een work-shop, er wordt dus ook gewerkt. Je leert de werking van de biologische natuurwetten  kennen door ermee bezig te zijn, door het maken van vele oefeningen en door discussies met elkaar.   Logica en het beredeneren van acties en handelingen is daarbij een belangrijk aspect.


Dag 1: het omdenken.

Het Hamers Kompas vormt het uitgangspunt van alles wat er in deze workshop aan bod komt.

Theorie
Aan de hand van het Hamers Kompas leer je een totaal andere zienswijze wat betreft het ontstaan van ziekten. Je gaat inzien dat ziekten niet het gevolg zijn van stress, maar juist van de oplossing, van de ontspanning.
Je gaat op een diep niveau begrijpen dat er vele vormen van stress zijn en dat die een veelvoud aan fysieke programma's kunnen veroorzaken.  Elke vorm van stress geeft een ander fysiek programma en dus andere symptomen als de oorzaak van de stress is weggenomen.
Aan de hand van het Hamers Kompas ga je ook zien hoe symptomen letterlijk de fysieke manifestatie van je oorspronkelijke vorm van stress is. Zo wordt het duidelijk dat het Hamers Kompas het mechanisme van manifestatie is en dat jou geest creatief is.
Recentelijk vertelde iemand in mijn workshop dat zij in een ander cursus had geleerd dat gedachten een 1000 x grotere invloed hadden om onze cellen dan stofjes, middelen of supplementen, etc. Hoe waar is dat!

Praktische oefeningen
Het bepalen van de fase van een groot aantal klachten en symptomen en hoe er dan mee omgegaan kan worden.


Dag 2: de gele en oranje groep, het endoderm en het mesoderm.

De algemene functies en thema's van het endoderm en het mesoderm en hun plaats in de evolutie.  Bespreking van een groot aantal programma's, de consequenties daarvan en hoe je er anders mee om kunt gaan. Rode draad is steeds het omdenken.

Theorie

 • De consequenties en dus de onzinnigheid van het in stand houden van angst en zorgen. Dit wordt bij elk programma herbevestigd, zodat het steeds dieper in je bewustzijn komt.
 • Hoe je stress herkent in je lichaam en hoe je daar anders op kunt reageren.
 • Het grotere plaatje: waarom je die stress en zorgen werkelijk los kunt laten.

Praktische oefeningen:

 • Bepaling van thema en fase op basis van de symptomen.
 • Bij een diagnose: welke thema('s) en fase(n) kunnen tot die diagnose kunnen leiden en welke vragen je dient te stellen om erachter te komen welke optie het meest waarschijnlijk is.
 • Wat doe je in de actieve fase, in de genezingsfase en in de crisis?


Dag 3: de rode groep, het ectoderm en het hogere plaatje.

Theorie
Algemene functie en thema's van het ectoderm en haar plaats in de evolutie.
Bespreking van de bewustzijnsevolutie volgens de Tun-kalender van de Maya's: de biologische en de mentale evolutie. Ook hier wordt duidelijk dat er niets mis gaat, dat niets fout gaat. Alles is precies zoals het moet zijn. 
Het lichaam functioneert analoog aan het Leven, aan de fysieke processen kan je leren hoe het Leven werkt.

Bespreking van een groot aantal programma's en voorbereiding op de praktijk: organen bestaan uit meerdere kiembladen en een schokkende gebeurtenis veroorzaakt meerdere programma's. Je hebt dus altijd te maken met een combinatie van programma's die zich afspelen in meerdere organen en waarbij meerdere kiembladen betrokken zijn.

Praktische oefeningen
Zie dag 2. 


Dag 4: Het verhaal van het lichaam.

In deze praktijkdag leer je aan de hand van casussen te bepalen welk thema er speelt en in welke fase een persoon zit. De dag ziet er als volgt uit:

 1. De structuur en het overzicht uitleggen m.b.v. de oefenset.
 2. Korte introductie: het Hamers Kompas als mechanisme van manifestatie en creatie.
 3. Het opzoeken van thema en fase op mijn site, uitgaande van de symptomen
 4. De anamnese: het systeem van vragen om achter het verhaal van het lichaam te komen
 5. In de groep uitwerken van de casus "darmkanker"
 6. Rollenspel: in groepjes van 2 ga je van eenvoudige casussen eerst het thema en de fase bepalen. Daarna speelt één persoon de cliënt en de ander de therapeut, die met behulp van het vragensysteem (3) het verhaal van het lichaam bepaalt. Samen vullen ze daarna het individuele Hamers Kompas van de cliënt in.


Op de volgende pagina vind je een aantal reacties van mensen die de workshops hebben gevolgd.