Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Basisworkshop
"Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam"

Korte beschrijving van de inhoud van de verschillende dagen en van elk video-deel. 

Elke dag van de live workshop is ingedeeld in 4 delen bij de online workshop.
Hieronder zijn de dagen van de live workshop eveneens vermeld om de verbinding tussen de twee te verduidelijken. 


Dag 1: Het Omdenken

 • Deel 1: Het omdenken op fysiek niveau. 
  Gedetailleerde bespreking van het Hamers Kompas, dat het verloop van de natuurlijke biologische programma's beschrijft, die ontstaan door stress of schokkende situaties. 
  Realisatie van de implicaties ervan voor je denken, je handelen, je acties en reacties bij ziekten, klachten, symptomen en diagnoses.
  Hierin volgen we de leerweg van Dr. Hamer, die naar aanleiding van zijn eigen kankerproces de 5 Biologische Natuurwetten ontdekte en naar buiten bracht. 
  Hoewel Dr. Hamer de BN door kanker heeft ontdekt en deze inleiding dit ook als voorbeeld neemt, geldt hetzelfde principe voor elke ziekte, zoals ook het Corna Virus, dat aan het einde wordt besproken. Hierbij wordt duidelijk dat angst voor het virus ongegrond is. 
 • Deel 2: de hogere boodschap van het Hamers Kompas. 
  Het schema van het Hamers Kompas kan op vele niveau's herkend worden. Zo is het ook het mechanisme van creatie en manifestatie, dat blijkt ook uit de fysieke processen. Het lichaam functioneert analoog aan het leven.
  Maar het laat ook zien hoe je met stress om kunt gaan, hoe je de angst-reactie van je lichaam kunt verminderen en hoe je met symptomen van ziekte om kunt gaan. 
  Het Hamers Kompas is het mechanisme van het Leven. 
 • Deel 3: Het algemene natuurlijke biologische programma op fysiek niveau.
  We gaan terug naar het lichaam en bespreken in detail de algemene kenmerken van de biologische programma's en al haar implicaties. Ook veel ervaringen met kleine dingen: hoe er op een andere manier mee om te gaan en de resultaten daarvan. 
  De eerste oefening: zelf werken met het geleerde, zodat je er nog eens op een andere manier mee bezig bent.
 • Deel 4: Structuur van de BN en het programma van de longen
  Begin van de bespreking van een groot aantal biologische programma's aan de hand van de kiembladen, te beginnen bij de hersenstam. Dit is het begin van de evolutionaire reis en de logica achter de BN.
  Aan de hand van het programma van de longen bespreken we wat we te weten moeten komen om te bepalen wat er precies aan de hand is, het belang van het achterhalen van de fase van het Hamers Kompas en wat er moet gebeuren in de verschillende fasen. 
  Daarmee wordt ook duidelijk dat de BN weliswaar een prachtige kennis is, maar dat het in de praktijk toepassen daarvan het moeilijkste is wat er is.  


Dag 2: Het Endoderm en het Oud Mesoderm (gele en oranje-gele groep)

 • Deel 5: Het bestaansconflict met al haar implicaties.
  Dit is het laatste stuk van het totale omdenken en het meest essentiële programma van de BN, dat ALTIJD gaat lopen en een combinatie vormt met andere programma's die er al zijn. 
  Bespreking van "Het Syndroom" met al haar implicaties. 
 • Deel 6: Bespreking van de belangrijkste programma's van het Endoderm
  De spijsvertering en programma's in het belang van de overleving van de soort. Vele programma's hebben we allemaal meegemaakt of bij anderen gezien. 
  Dit deel maakt dat de BN concreet en herkenbaar. 
 • Deel 7: De middenhersenen
  De middenhersenen zijn een andere deel van de hersenstam, die de gladde spieren van het lichaam aansturen. Dit is de eerste sprong in de evolutie en heeft te maken met de stap naar van eencelligen naar meercellige wezens.
  Oefeningen om de werking van de BN beter te gaan begrijpen en te leren welke vragen er gesteld dienen te worden om te achterhalen wat er aan de hand is. Dit is een voortzetting van wat we gedaan hebben bij de longen en is een anamnese op basis van de BN. 
 • Deel 8: Het Oud Mesoderm 
  Een tweede sprong in de evolutie: meercellige wezens worden een gevaar voor elkaar en er is bescherming nodig. Elke sprong in de evolutie brengt de noodzaak van nieuwe functies met zich mee en deze worden neergezet in de stof middels een extra kiemblad of gedeelte daarvan. 
  Het belang van de moeder-kind-kant en sociale kant of partnerkant en de bespreking van een aantal programma's, waaronder de borstklieren. 


Dag 3: Het Nieuw Mesoderm en het Ectoderm (oranje en rode groep)

 • Deel 9: De eigenwaarde-groep
  Er is weer een sprong in de evolutie, die nodig is om op het land te kunnen leven: er ontstaan botten, pezen, spieren en gewrichten om voort te kunnen bewegen in de ijle lucht. 
  Deze groep is een uitzondering en dit kiemblad is de voorbereiding op het ontstaan van de mens. Deze conflicten komen ook met name voor bij de mensen en kunnen ook alleen door de mensen overwonnen worden. Het laat ons zien dat we een creatief vermogen hebben en het is nodig om dit creatieve vermogen te gebruiken om dit programma met succes te doorlopen. 
  Dit is een ongelooflijk interessant en belangrijk kiemblad, het is het proces van transformatie.
 • Deel 10: EWI Casussen en Oefeningen
  Bespreking van het proces van botkanker en dat van een botbreuk, de betekenis van locatie op het lichaam waar het zich manifesteert en een groot aantal oefeningen, die we in de Q&A in detail zullen bespreken. 
  Tenslotte worden de programma's van eierstokken en teelbal besproken. Organen hebben geen oordeel over zichzelf en je kunt dus ook niet spreken van een EWI voor de organen. Ze hebben andere thema's, maar de programma's volgen wel het algemene programma van dit kiemblad en zijn dus ook heel bijzonder: er wordt als het ware een nieuwe eierstok gecreëerd, de eierstokcyste, en ook de teelbal zal vergroot blijven. 
  Lees en luister ook naar het indrukwekkende verhaal van Thea.
 • Extra deel: Film + Maya Kalender. 
  Dit deel gaat niet echt over de biologische natuurwetten, maar laat een film zien die illustreert hoe inslagen op cellulair niveau worden verankerd en hoe deze later getriggerd kunnen worden en je gedrag en reactie kunnen bepalen en fysieke klachten kunnen veroorzaken. 
  Verder wordt de bewustzijnsevolutie van de TUN-kalender van de Maya's uitgewerkt. Deze laat zien dat er niets voor niets gebeurt, dat alles een reden heeft en dat de hele evolutie een voorbereiding was op het ontstaan van de mens. De mens is werkelijk geschapen in het even beeld van God, het universum, de kosmos. Niet op fysiek gebied, maar alleen de mens heeft het analytisch en creatief vermogen van het universum. 
  Hier komen lichaam via de BN, bewustwording en spiritualiteit samen.
  Dit is een extra deel, een 13e deel. Het is zo intensief en uitgebreid, dat ik het niet kan integreren met de andere delen. Het wordt een extra deel en zo bestaat de totale workshop van 3 dagen dus uit 13 delen. Dit deel is echter niet noodzakelijk in het kader van de BN. 
 • Deel 11: De Cortex, de rode groep
  Dit is het laatste kiemblad en gaat over het samenleven in kuddes, groepen, families, etc. het is weer een sprong in de evolutie: we gaan samenwerken en worden afhankelijk van elkaar. Scheidingen worden nu een probleem, omdat er veiligheid wordt verkregen via de groep. 
  Ook deze groep heeft 2 verlopen, die we beiden bespreken in dit deel. Hier komen een een aantal klachten aan de orde die bij de actieve fase horen. 
  Het is dus belangrijk om het algemene proces te kennen, maar elk individuele proces heeft ook weer haar eigen, individuele kenmerken, die handvatten geven voor het bepalen wat er precies speelt.
 • Deel 12: De praktijk, thema en fase opzoeken op de website
  In deze workshop hebben we alle programma's apart besproken, maar in de praktijk verlopen er altijd meerdere programma's. Ook bestaan organen uit meerdere kiembladen en kunnen er dus ook meerdere programma's in een orgaan verlopen. Dit wordt getoond aan de hand van de programma's van de nieren en de spieren.


Dag 4: Het Verhaal van het Lichaam

De praktijkdelen 13 t/m 16 geven de theorie uit deel 1 t/m 12 handen en voeten.
Dit zijn zeer verhelderende dagen voor iedereen en zijn niet zeker niet alleen bedoeld voor mensen die een praktijk hebben. 

 • Deel 13: Werken met de oefenset
  Van de kaartjes van de oefenset is een digitale versie gemaakt waarmee je voor jezelf een overzicht maakt. 
 • Deel 14: Opzoeken op de website
  Via het formulier "praktijkoefeningen" leer je te werken met de website en klachten, symptomen en het bio-logische programma op te zoeken. Dit geeft je de mogelijkheid zelf verder te studeren.
 • Deel 15: Casussen
  Plenaire bespreking van een casus, waarna we met een paar mensen oefenen met 2 simpele casussen: 1 persoon speelt de "klant" en een anderen zijn de "therapeuten".
  Uitgangspunt is een klacht of een diagnose. Samen analyseer je thema en fase en aan de hand van 2 à 3 vaste vragen achterhaalt de "therapeut" je wat er is gebeurd in het leven van de "klant". Daarna vul je samen het Hamers Kompas in. 
 • Deel 16: Rollenspel
  Samen met een paar andere cursisten oefenen in breakout rooms met nog 3 casussen.Q&A's

Voor elk deel is er gelegenheid tot vragen stellen tijdens een serie online Q&A (Questions & Answers) webinars. Deze zijn bij de prijs inbegrepen.
Het schema van de Q&A's webinars kan je vinden bij de  Online workshops.Kosten

Ben je niet zeker of dit iets voor jou is, dan is het mogelijk om het eerste deel of de eerste paar delen los te bestellen. Zo kan je even "proeven". 

 • Per deel: € 35,- (alleen de eerste 3 delen)
 • Volledige workshop: € 440,-.

Graag bestellen via het bestelformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt een factuur en na betaling wordt al het materiaal naar je toegestuurd. Codes van de losse delen

 • Deel 1: De weg van Dr. Hamer.                                                         Code: VJL1
 • Deel 2: Hogere betekenis van het Hamers Kompas                           Code: VJL2
 • Deel 3: Het algemene programma op fysiek niveau                          Code: VJL3Bestellingen

Zowel lossen delen als de volledige workshop kan je bestellen via onderstaand bestelformulier. Ik stuur je zo snel mogelijk de factuur toe en als je betaling is ontvangen, krijg je de links naar de betreffende video's en handleidingen, waarin de dia's van de video presentaties zijn weergegeven. 

Het kan even duren voordat je overmaking op mijn bankrekening zichtbaar is. Wil je de video snel hebben, mail me dan even het betalingsbewijs.