Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Lezingen: ziek zijn is anders dan je denkt

De lezingen zijn introducties en hebben allen het gemeenschappelijke thema: "Ziek zijn is anders dan je denkt..."  
Elke lezing begint met een uitleg over de totale ommekeer die deze zeer boeiende denk- en leefwijze met zich meebrengt. Hierdoor is elke lezing dezelfde "eye-opener" die de wereld op zijn kop zet. Niets is meer zoals het leek, alles blijkt omgekeerd te zijn.
Momenteel is er een algemene introductie en een introductie die verder ingaat op psychische problemen.Begrijp het proces en de betekenis van je ziekte

Dit is een algemene introductie over het verloop en de biologische functie van ziekten: hoe en waardoor ze ontstaan, wat het nut is en wat ze voor de persoon in kwestie betekenen. Wat vooral opvalt is hoe concreet de verbanden zijn tussen emotionele thema's en hun fysieke tegenhanger. Het lichaam geeft je boodschappen over jezelf, met welke thema's je moeite had of nog steeds hebt en wat bepaalde gebeurtenissen onbewust voor je hebben betekend.

Deze lezing gaat niet over een nieuwe therapie of behandelmethode, het is een nieuwe medische basiskennis die aangeeft hoe het lichaam werkelijk functioneert. De implicaties ervan leiden tot een totaal andere denk- en leefwijze. Hoewel de boodschap hoopgevend is en in eerste instantie simpel, goed te begrijpen en herkenbaar is, blijkt het werkelijk "leven" van deze denkwijze erg moeilijk te zijn. Hiervoor is bewustzijnsgroei noodzakelijk. 

De workshop Leven in Vertrouwen - Vertrouw je Lichaam is het vervolg op deze lezing. De biologie van de Psyche

Deze lezing gaat over het ontstaan van gedragsveranderingen, leerstoornissen en andere psychische problemen. Ook deze ontstaan niet voor niets en geven je inzicht in je onbewuste angsten en beschermingsmechanismen. Hieruit blijkt hoe belangrijk een veilige en vertrouwde leefomgeving is voor het geestelijk welbevinden van het opgroeiende kind. Het laat zien hoe vaccinaties de emotionele ontwikkeling kunnen verstoren en wat voor enorme gevolgen ruzies en andere problemen binnen een gezin kunnen hebben. 
Voor het kind is het de beste manier om met de situatie om te gaan: psychologische problemen zijn werkelijk overlevingsstrategieën van de natuur. 

In de workshop Bio-Logica van Gedrag en Karakter wordt deze materie verder uitgediept.


Zie de agenda van de live workshops voor data en tijdstip van de lezingen.