Leven in Vertrouwen

Levensbewustzijn


Zelfhulp


Je kunt alleen jezelf genezen

Als je met jezelf aan de gang wilt gaan, lees dan het onderstaande principe goed door. Alles in het zichtbare universum is gemanifesteerd bewustzijn (zie Levenwijsheden en het Scheppingsproces). Inzicht in deze wijsheid heeft een enorme reikwijdte, want uiteindelijk draait alles waarin we geloven en van overtuigd zijn, volledig om deze inzichten. 

Het zijn de individuele overtuigingen en percepties die zich via fysieke symptomen of probleemgedrag manifesteren in de stoffelijke werkelijkheid. Welke conflictthema’s ten grondslag liggen aan welke symptomen heeft Dr. R.G. Hamer zeer gedetailleerd uitgewerkt en gedocumenteerd, zie de biologische natuurwetten. Het proces van manifestatie wordt weergegeven door het Hamers Kompas; de manifestatie van elk conflictthema doorloopt een bepaalde variant van het Hamers Kompas.

Elk gedrag en elk symptoom draagt dus de oorspronkelijke overtuiging of de individuele invulling van het conflictthema in zich en als je gaat begrijpen hoe het proces van manifestatie plaats vindt, kan je via deze manifestaties achter de oorspronkelijke overtuiging komen. Of je dus aan jezelf gaat werken, de hulp inroept van iemand anders of iemand anders helpt, de kunst is om via ongewenst gedrag en/of symptomen de oorspronkelijke overtuiging en het conflictthema te achterhalen. Dat is immers hetgeen zich keer op keer weer manifesteert! Pas als de oorzaak van de overtuiging is begrepen, kan eraan worden gewerkt, zodat hij omgebogen kan worden en iets anders zich kan manifesteren.


Het systeem van de huidige westerse wereld is gebaseerd op ongelijkheid en afhankelijkheid.

Ongelijkheid omdat de ene mens meer betekenis krijgt dan de andere: koning versus onderdaan, arts versus patiënt. Hele volksstammen aanbidden filmsterren, sporters, zangers, filmsterren. Deze verdienen waanzinnig veel geld in vergelijking met vele anderen. Waarom deze ongelijkheid? Wij zien het als “normaal”, maar is dat wel zo? De koning en de arts weten het beter dan de onderdaan en de patiënt, wordt er gezegd. Wat weten ze beter? Waarom zouden zij het beter weten? Jij leeft in jouw lichaam, waarom weet een arts beter wat er gaande is in jouw lichaam dan jij zelf? Waardoor hebben wij deze overtuiging? Waarom denken we dat zij zoveel meer waard zijn dan wijzelf?

Afhankelijkheid. Door deze vermeende ongelijkheid stellen wij ons afhankelijk op en leggen de schuld dus ook buiten ons: het is de schuld van de overheid, de buurman, de ouders, of wie dan ook. Eigen verantwoordelijkheid wordt ons niet bijgebracht en we beseffen dan ook totaal niet dat we de dingen echt in eigen hand hebben.

Alles wat ons overkomt in het leven, heeft de mensheid gecreëerd en de mensheid zal het ook zelf moeten oplossen. Wij maken deel uit van de mensheid en hebben daarmee ook een verantwoordelijkheid. Alles wat ons overkomt is het resultaat van menselijke omstandigheden, dus van de situaties en de gebeurtenissen die de mensheid door haar manier van denken heeft gecreëerd. Wij, als onderdeel van die mensheid, hebben de taak onze manier van denken te veranderen, zodat we andere situaties en gebeurtenissen gaan scheppen. Verander de wereld, begin bij jezelf!

Alles begint bij je eigen percepties en overtuigingen. Deze ontstaan wel degelijk door dingen die je overkomen, bv. door de ouders: “het komt omdat mijn vader me zo vaak heeft geslagen”; of door de overheid: “het komt door de gemeente dat het niet lukt”; of “het is logisch dat ik zo ben met alles wat ik heb meegemaakt”. Het is ook zo dat je ervaringen in de aardse maatschappij jou de overtuigingen hebben bezorgd die je hebt, maar aan de andere kant zijn er mensen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt, maar daar heel anders mee zijn omgegaan. De dingen die je overkomen veroorzaken dus niet bij iedereen hetzelfde gedrag of dezelfde symptomen. Dit heeft te maken met de eigen individuele percepties en overtuigingen. Blijkbaar is niet wat ons overkomt doorslaggevend voor de gevolgen, maar onze eigen interpretatie daarvan.


Cursus in wonderen: de buitenwereld confronteert je met feiten, gebeurtenissen, situaties en personen en die zijn neutraal, het is wat het is. Het zijn JOUW overtuigingen en percepties die hier betekenis aan geven en die zich daarna gaan manifesteren in je opvattingen over wat je overkomt.  

Bijvoorbeeld: “Het komt omdat mijn vader me zo vaak heeft geslagen”.

  • Perceptie 1: ik ben bang voor mannen want alle mannen slaan. Door deze perceptie zal deze persoon mannen steeds zien slaan. Mannen die niet slaan, vallen niet op en haar perceptie wordt bevestigd: het IS zo. Deze persoon zal bang zijn voor zijn/haar vader.
  • Perceptie 2: als mij iets niet bevalt, sla ik erop los want dat hoort zo. Deze persoon zal hele losse handjes hebben en    bij het minste of geringste slaan, want zo los je nu eenmaal de problemen op. Met zijn/haar vader heeft deze persoon geen problemen.
  • Perceptie 3: ik haat mijn vader en wil hem nooit meer zien. Deze persoon is heel boos op zijn of haar vader.

Uit de voorgaande voorbeelden blijkt duidelijk dat het gedrag en de manier waarop problemen benaderd worden een weerslag zijn van de overtuiging die eraan ten grondslag ligt. Het is niet wat er is gebeurd, maar de manier waarop de persoon deze feiten heeft geïnterpreteerd. Het is deze interpretatie, deze overtuiging, deze perceptie die zich manifesteert via gedrag, woorden en/of fysieke symptomen.Opsporen en doorleven van de onderliggende overtuigingen

Bij hulp of zelfhulp is het dus van groot belang dat de onderliggende overtuiging wordt opgespoord. Deze ligt soms diep verscholen in het onderbewustzijn en voor de persoon zelf  is het de normaalste zaak van de wereld om er zo mee om te gaan. Hierdoor zie je niet wat je doet en loopt je vast. Ben je er al langer mee bezig, dan zal je steeds handiger worden in het herkennen van belemmerende overtuigingen, maar ben je er nog maar net mee bezig, dan is het handig om hulp van een ander in te roepen.  

Heb je de beperkende overtuiging herkend, dan kan daaraan worden gewerkt. Voor sommigen is de herkenning een openbaring en kan de overtuiging eigenlijk direct losgelaten worden.
Anderen kost het veel meer moeite en is het een lastig proces, waarin ze steeds weer tegen de oude overtuiging op lopen. De herkenning ervan kost moeite, ze lopen steeds weer in de door henzelf opgebouwde valkuil. Dit is OK, de oude perceptie was immers een reddingsmechanisme, een manier om die vreselijke situatie het hoofd te bieden en te overleven! Het onderbewustzijn zal dat niet zo snel opgeven.

Iedere keer als de perceptie tot leven komt, zullen de symptomen of het gedrag zich manifesteren. Daar deze een materiële versie van de oude overtuigingen zijn, zullen het gedrag en de symptomen de oude overtuigingen weer oproepen. Dus hier geldt weer: de symptomen zelf zijn neutraal, het zijn feiten. De manier waarop de symptomen worden belééfd, hoe erover wordt gedácht, hoe erover wordt gespróken, hoe ermee wordt ómgegaan, dát moet worden omgebogen. 


Christus keert terug: er kan pas iets veranderen als oude overtuigingen, die geschapen zijn in de geest, als menselijke ervaringen zijn doorleefd. Dus: de symptomen en/of het gedrag zijn OK, dat is de manifestatie van de oude overtuiging. Deze moet begrepen worden en doorleefd.

Daar het echter de manifestaties zijn van de oude overtuigingen, beleeft men de symptomen vaak op dezelfde manier: de oude overtuiging wordt bevestigd en daarmee in stand gehouden. Het is dus niet de strijd tegen de symptomen die de oude overtuiging zal ombuigen, strijd tegen de symptomen zal deze vaak juist bevestigen. Het begrip voor de symptomen, het doorleven ervan zonder oordeel, het weten dat dit te maken heeft met iets ouds en dat je weet dat je er anders tegenaan kunt kijken, zal zorgen voor de ombuiging. Iedere keer als je weer een conclusie trekt vanwege de symptomen, dien je te herkennen dat dit de oude overtuiging is die de kop op steekt. Laat hem los, ga terug naar het doorleven van de symptomen, huil, uit je frustraties en verdriet en trekt vooral geen conclusies uit wat je nu doorleeft. Het IS wat het IS en het is OK. 


Voorbeeld:

Iemand heeft hevige pijnen aan de voet. Daardoor heeft hij het idee zich niet staande te kunnen houden, dat hij zich met deze pijnen niet kan redden. Hij wil ook vluchten voor de pijn, want die is ondraaglijk, maar hij kan niet vluchten, de pijn is er altijd. Alle conclusies die hij hier trekt, zijn de manifestatie van zijn oude overtuiging: het is hier ondragelijk en ik wil vluchten, maar ik kan niet weglopen.

Oorspronkelijke situatie: als peuter wilde hij wegvluchten uit de voor hem verstikkende angstsfeer van zijn ouderlijk huis. Hij probeerde steeds weg te komen en klom uit het raam als dat nodig was. Zijn moeder heeft toen sloten geplaatst op de ramen en de deuren: hij kon niet meer weg... Binnen was het verstikkend angstig, maar buiten was het ook onveilig, hij zat vast!
Dit is precies de perceptie die zich nu via zijn voeten manifesteert en het "gevangen zitten" dat hij vroeger heeft ervaren, houdt hij nu zelf in stand via de pijn in zijn voeten. 

Biologische wetten: spierpijnen in de voeten staan voor niet kunnen lopen, dansen, springen, wegkomen, vluchten. Deze oude overtuiging is deel van hem geworden, het is nu wie hij is.

Het heeft geen zin om tegen de pijn in zijn voeten te strijden, deze creëert hij zelf door zijn perceptie: ik ben binnen niet veilig maar buiten ook niet, ik kan nergens heen, ik zit vast. Hij beseft dat hij zichzelf voor de gek houdt, hij kan nu wel weg, rationeel is er niets meer om hem tegen te houden, er is niets om bang voor te zijn.

Deze overtuiging zit echter zo diep in zijn wezen, dat omdraaien niet eenvoudig is. Het werk bestaat uit het doorleven van de pijnen zónder oordeel, alle angsten door zijn percepties over vroegere belevenissen moeten doorleefd worden. Dus géén conclusies vanwege de symptomen, géén oordelen, géén interpretaties, alleen maar de symptomen en de emoties die ze opwekken er laten zijn, ze bestuderen, je erover verwonderen, ze fascinerend vinden. Ze zijn OK, ze zijn manifestaties van percepties uit het verleden. 

Dit is het begin van de omkering: beseffen dat de symptomen niet het probleem zijn, maar jou perceptie ervan.


Gregg Braden verwoordt ditzelfde principe heel mooi in dit interview: The importance of blessing our pain and our circumstances.Loslaten van de oude overtuigingen en het aanleren van nieuwe

Bij het daadwerkelijk loslaten van je oude overtuigingen kan je een aantal “trucjes” gebruiken, ik noem ze bewust geen “ methoden”. Het is niet de “methode” die werkt, het is de omkering van je percepties en overtuigingen, die het beoogde resultaat geeft. Door vrede te krijgen met de symptomen en emoties en deze er geheel te laten zijn en te doorleven, kan het volledige Hamers Kompas doorlopen worden. Dit is de eerste stap in het proces van omkering: vrede krijgen met de symptomen en de emoties van oude overtuigingen. Dit is dus het in de praktijk toepassen van het inzicht dat de symptomen niet het probleem zijn, maar jouw perceptie daarover. 

In het menu hiernaast staan een paar simpele maar doeltreffende manieren om je hierbij te helpen. Ik probeer er zoveel mogelijk te verzamelen, want iedereen is anders. In de workshop "Het leven is een feest" wordt er dieper ingegaan op het gebruik van EFT. De andere methoden zijn heel simpel en via video's, internet en boeken te beoefenen. Ik hoop dat je iets vindt wat je aanspreekt en waar je wat aan hebt.

Terwijl je de symptomen en emoties van je oude overtuigingen doorleeft en daar zoveel mogelijk neutraal onder blijft, kan je gaan werken aan een nieuwe perceptie, een nieuwe manier om tegen het leven en alles wat zij je biedt, aan te kijken. Dit kan je o.a. doen door het lezen van de informatie op deze site, het bestuderen van de biologische programma's en de Brieven van Christus, het luisteren naar Gregg Braden en Barry Long. Deze inzichten zorgen voor nieuwe percepties, nieuwe overtuigingen, want de wereld zit heel anders in elkaar dat je denkt. Dit maakt werkelijk een wereld van verschil…

Hier de presentaties van een paar artsen, die dit ook ontdekt hebben:
Dr. Lissa Rankin: Mind over medicine
Dr. Ghislaine Lancôt: Free rein to the soul
Neurochirurg Dr. Eben Alexander in gesprek met Jacobine Geel: Er is leven na dit leven
Ook de Biologische Natuurwetten impliceren dit, zie de video daarover op de volgende pagina.Werken met anderen

Soms is het fijn om een klankbord te hebben. Je onderbewustzijn is erg goed in het verbergen van belemmerende percepties en overtuigingen. Ze zijn immers geïnstalleerd als reddingsmechanismen toen je onbewust dacht in levensgevaar te verkeren. Als je ze wilt achterhalen met het idee ze te verwijderen, zal je onderbewuste je dat niet in dank afnemen en ze zoveel mogelijk voor je verbergen. 
Het kan daarom erg nuttig zijn om eens met een ander te werken. Heb je vragen of opmerkingen over deze pagina, dan kan je via onderstaand formulier contact met me opnemen.

Dank je wel.